OS THALIA Vyskov - sdruzeni pro dramatickou vychovu, divadelni, slovesne
a jine umelecke cinnosti, aktivni vyuziti volneho casu deti a mladeze
    Činnost  
    Stanovy  
    Schůze a Rady  
    Kalendář akcí  
    Divadlo  
    Trdloviny  
    Trdlinky  
    Rým. večery  
    Fotogalerie  
    Kontakt  
    Diskuze  
    Různé články  
 
Zobraz pro tisk  
 
  Návstěv: 119
  Změněno: 14.12.2004
Činnost

Občanské sdružení T H A L I A Vyškov

Občanské sdružení Thalia Vyškov je dobrovolné sdružení členů, vedoucích a odborných lektorů divadelních souborů, hudebních skupin a kroužků dramatické výchovy. Mezi členy O.S. Thalia patří herci, recitátoři, dramaturgové, režiséři, výtvarníci a hudebníci, tedy všichni ti, kteří se na amatérské úrovni zajímají o dění tohoto druhu ve Vyškově. O.S. Thalia se snaží finančně a materiálně podporovat zájmově uměleckou činnost ve městě. Snaží se vytvářet i odborné a metodické zázemí tvůrcům inscenací.

Ve spolupráci s divadelními soubory pořádá O.S. Thalia výchovné programy pro děti, zaměřené na kreativní růst mladé osobnosti, pohybový rozvoj a odhalování pramenů herectví. Dále pořádá divadelní dílny pro zkušenější divadelníky.

Cílem našeho úsilí, ať už v divadlech nebo na koncertech, bylo a je nabídnout vyškovské veřejnosti kvalitní, duchaplnou a přemýšlivou zábavu. Není nám lhostejný osud naší mládeže. Víme, jakou hrozbou jsou pro naši společnost sociálně patologické jevy, od zneužívání psychotropních a omamných látek přes gamblerství, násilí až po neschopnost smysluplně si uspořádat volný čas. Nabídka O.S. Thalia poskytuje mladým lidem ve Vyškově mnoho možností jak rozvíjet své schopnosti, naučit se žít ve společnosti, najít si koníčky atd. Tím, že nabízí alternativu, se O.S. Thalia zařazuje po bok ostatním aktivitám prevence sociálně patologických jevů. Zároveň chceme, aby amatérské divadlo, které v posledních letech našlo ve Vyškově velmi úrodnou půdu, mělo možnost se i nadále rozvíjet dosavadním tempem.

Při zajišťování celoroční činnosti a svých akcí O.S. THALIA spolupracuje s Městem Vyškov a jeho příspěvkovými organizacemi, Armádou České republiky, Nadací Gymnázia Vyškov, využívá podpory sponzorů a v organizačních záležitostech se spoléhá především na své členy.

Pod organizační zastřešení O.S. Thalia spadají tato divadelní a hudební seskupení:
 • Divadélko Zdeňka Řehky - NETRDLO
 • Divadelní soubor TRDLA
 • Divadlo G
 • Divadlo GEDETEN
 • Školička dramatické výchovy O.S. Thalia
 • Divadlo "Bez střechy"
 • O.S.Thalia podporuje i činnost divadla Haná při MKS Vyškov
 • Hudební skupina KOŇABOJ
Dalšími akcemi, pořádanými naším sdružením jsou:
 • TRDLOVINY -- divadelní festival
 • TRDLINKY -- přehlídka dětských divadelních souborů
 • RÝMOVANÉ VEČERY v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově
 • Divadelní candrbál
 • Každý rok několik premiér a repríz nových inscenací
 • Koncerty skupin
 • Divadelní dílny
www.osthalia.wz.cz, lukas.tvrdoch@post.cz, Hybešova 110, Vyškov 682 01, tel.: 608642956,

Občanské sdružení T H A L I A Vyškov

Občanské sdružení THALIA Vyškov je organizace, která si vytkla za cíl podporu amatérských uměleckých aktivit ve Vyškově a jeho okolí. Snaží se amatérským umělcům vytvořit, či dojednat podmínky, které by jim umožnily rozvíjet jejich tvůrčí schopnosti a realizovat umělecké plány. Svou činností THALIA obohacuje kulturní a společenský život Vyškova. Zároveň vytváří možnosti prevence sociálně patologických jevů pro mladé lidi, kteří se mohou zapojit do její činnosti buď aktivně, nebo pouze pasivně vnímat její produkci.

www.osthalia.wz.cz, lukas.tvrdoch@post.cz, Hybešova 110, Vyškov 682 01, tel.: 608642956,

osthalia.wz.cz - stránky vytvořil Zbyněk PETR 2004
Zbyněk Petr | www.divadlohana.org | vsps.unas.cz | www.konaboj.com | www.reallex.cz | www.vyskov-mesto.cz | www.centrum.cz | www.akordy.sk