OS THALIA Vyskov - sdruzeni pro dramatickou vychovu, divadelni, slovesne
a jine umelecke cinnosti, aktivni vyuziti volneho casu deti a mladeze
    Činnost  
    Stanovy  
    Schůze a Rady  
    Kalendář akcí  
    Divadlo  
    Trdloviny  
    Trdlinky  
    Rým. večery  
    Fotogalerie  
    Kontakt  
    Diskuze  
    Různé články  
 
Zobraz pro tisk  
 
  Návstěv: 8848
  Změněno: 14.12.2004

Zápis ze zasedání Rady O. S. THALIA Vyškov 11. 2. 2007

Kategorie: rada
Lukáš Tvrďoch
2007-02-14 21:00:15

Zápis z rady OS Thalia Vyškov
Datum: 11.2.2007
Přítomni: Olga Pitelová
Ing. Přemysl Ševčík
Ing. Barbora Tvrďochová
Ing. Pavel Netopil
Mgr. Lukáš Tvrďoch
Alois Kummer
Vladimír Golda

Body jednání

1. účastnící hlasové dílny obdrží po absolvování certifikát od OS Thalia. MŠMT zamítlo přidělení akreditace. Dílna probíhá nadále úplně stejně, jako když akreditaci měla.

2. obeznámení rady se zprávou z jednání kulturní komise města - doporučení Radě a Zastupitelstvu města na rozdělení dotací z rozpočtu města:
aktivita zažádaná částka doporučená částka
činnost OS 125.000,- 0,-
Rýmované večery 15.500,- 15.000,-
Divadlo bez střechy 54.000,- 21.000,-
Trdloviny 2007 80.000,- 51.000,-
Hroch for rock fest 20.000,- 0,-
Trdlinky 2007 34.000,- 33.000,-
Trdlinky 2008 34.000,- 0,-

3. Kuře čtvrtka -- předpremiéra 26.2.2007 v 19:00

4. Divadelní candrbál 2007 -- po jednání s pí. Podrápskou ze sdružení Piafa a domluvě na společném plese jsme odřekli náš termín na PDA. Poté 29.1.2007 proběhla schůzka všech neziskovek na doladění detailů organizace plesu a předjednaná forma spolupráce byla konsensuálně zamítnuta. Vzhledem k termínu tohoto rozhodnutí již nelze obnovit termín na PDA ani objednat kapelu. V diskusi OS Thalia (na webu) se objevil návrh J. Vašíčka uspořádat komornější candrbál v salonku hotelu Selský dvůr. Olga Pitelová navrhuje nazvat akci "Náhražka za divadelní candrbál" a uspořádat v pravém večerním oděvu -- v pyžamu. S jiným návrhem přišel Lukáš Tvrďoch na námět J. Vašíčka -- uspořádat akci v gala (společenský oděv), což prý v novém prostředí právě bude vypadat jako maškarní kostým. O těchto variantách se bude hlasovat v diskusi na stránkách OS Thalia do 4.3.2007. V případě, že se bude opakovat problém s automatickým mazáním vzkazů -- a nebude tedy možné spočítat hlasy, všichni zainteresovaní by měli hlasovat e-mailem nestrannému pozorovateli -- Barboře Tvrďochové - na e-mail bara.tvrdochova@seznam.cz. Ta pak hlasy sečte a oznámí (opět e-mailem) všem pisatelům podobu plesu.

5. K 31.1.2007 bylo podáno vyúčtování dotací na MÚ a komunitní nadaci Tři brány

6. Vladimír Golda navrhuje nákup 1 sady divadelních konstrukcí na kulisy (cena cca 6.500 Kč) -- ODSOUHLASENO

7. Lukáš Tvrďoch navrhuje, že by se měly zkontrolovat všechny šály a udělat z toho 3 sady -- ke konstrukcím. Vše se přebere na Trdlinkách -- ODSOUHLASENO

8. 25.3.2007 bude Divadlo bez střechy hrát v Kojetíně -- vypíšou si cestovní příkaz na 2 auta -- ODSOUHLASENO

9. Lukáš Tvrďoch požádal o zálohu na Trdlinky ve výši 3.000 Kč -- ODSOUHLASENO

10. Olga Pitelová požádala o zálohu na kostýmy a rekvizity pro DS Trdla -- představení Kuře čtvrtka ve výši 2.000 Kč. Částka bude hrazena z dotace od nadace Tři brány -- ODSOUHLASENOosthalia.wz.cz - stránky vytvořil Zbyněk PETR 2004
Zbyněk Petr | www.divadlohana.org | vsps.unas.cz | www.konaboj.com | www.reallex.cz | www.vyskov-mesto.cz | www.centrum.cz | www.akordy.sk