OS THALIA Vyskov - sdruzeni pro dramatickou vychovu, divadelni, slovesne
a jine umelecke cinnosti, aktivni vyuziti volneho casu deti a mladeze
    Činnost  
    Stanovy  
    Schůze a Rady  
    Kalendář akcí  
    Divadlo  
    Trdloviny  
    Trdlinky  
    Rým. večery  
    Fotogalerie  
    Kontakt  
    Diskuze  
    Různé články  
 
Zobraz pro tisk  
 
  Návstěv: 118
  Změněno: 14.12.2004

Proč Besední dům

Kategorie: ostatní
Olga Pitelová
2007-11-20 11:15:34

Proč Besední dům

 Besední dům je centrum kultury ve Vyškově
Besední dům byl vybudován jako kulturní centrum a celou dobu sloužil zejména potřebám kultury. Odehrávala se v něm většina významných kulturních a společenských akcí . Velká část Vyškovanů má Besední dům s těmito akcemi spojen a očekává, že tradice bude pokračovat.

 Amatérské divadlo ve Vyškově - spolupráce
Ve Vyškově je dlouholetá tradice amatérského divadla. Jádro současných aktivních divadelníků se této činnosti věnuje pravidelně více než 10 let a tato činnost je čím dál bohatší. K nim se přidávají další, mladší tvůrci -- herci, režiséři, recitátoři, hudebníci, výtvarníci -- celkem přes 150 aktivně se zúčastňujících lidí. Divácká obec je ve Vyškově vychována nejenom pravidelnými divadelními inscenacemi, ale i dvěma divadelními festivaly -- Trdloviny a Trdlinky, pořádanými Občanským sdružením Thalia Vyškov.
Divadlo Haná se stálým sídlem v Besedním domě je již v současné době natolik provázáno s dalšími soubory (osobnostmi, technikou aj.), že jejich rozdělení a umístění jinde by zkomplikovalo situaci všem divadelníkům.

 Vyšší využitelnost Besedního domu
I přes značný prostor v BD v současnosti nelze provozovat dvě činnosti současně bez vzájemného rušení. Námi navrhované úpravy by umožnily souběh více akcí současně. Jedna akce může probíhat v hlavním sále a druhá nezávisle v malém.

 Vhodný prostor pro komorní umělecké aktivity
Sál s kapacitou cca 65 osob by bylo možno využít pro akce s menším počtem diváků jako jsou komorní divadelní představení, scénická čtení, večery poezie, některé koncerty. Byl by pro ně vhodnější než velký sál BD. Eventuálně by se mohl pronajímat na školení, prezentace apod. Obojím by se uvolnila kapacita velkého sálu pro jiné.

 Prostor pro všechny
S omezováním kulturních aktivit PDA se zvýšilo využití Besedního domu a je téměř nemožné získat časový prostor pro divadelní představení, divadelní aktivity (např. zkoušky, Školička dramatické výchovy), pro činnost jiných spolků (šachisté, Vyškovský smíšený pěvecký sbor) nebo jazykové a jiné kursy.

 Dostupnost a technické zajištění
Je dostupný téměř ze všech částí města pěšky, pro cizí návštěvníky je dostatek parkovacích ploch, má vybavení pro vozíčkáře a technický personál schopný všechny aktivity zajišťovat.
Do vybavení byly investovány prostředky zlepšující prostředí především veřejnosti (vestibul, bar, výtah), ale částečně i do vybavení zázemí (šatny, zvuk, skladovací prostory).

 Další prostory Besedního domu, zázemí
Půdní prostory BD jsou zatím využívány částečně pro skladování a mohly by být v budoucnu adaptovány pro zázemí současných činností nebo pro umístění jiných kulturních institucí a v BD by se vytvořilo soustředěné centrum kultury.

Vybudování komorního sálu v Besedním domě je nejvhodnější a nejlevnější variantou řešení současné situace prostor pro kulturu a zájmové aktivity různého druhu ve Vyškově. Umožnilo by další rozvoj amatérského divadla ve Vyškově a přispělo by ke zefektivnění provozu Besedního domu jako opravdového kulturního centra Vyškova.


osthalia.wz.cz - stránky vytvořil Zbyněk PETR 2004
Zbyněk Petr | www.divadlohana.org | vsps.unas.cz | www.konaboj.com | www.reallex.cz | www.vyskov-mesto.cz | www.centrum.cz | www.akordy.sk