OS THALIA Vyskov - sdruzeni pro dramatickou vychovu, divadelni, slovesne
a jine umelecke cinnosti, aktivni vyuziti volneho casu deti a mladeze
    Činnost  
    Stanovy  
    Schůze a Rady  
    Kalendář akcí  
    Divadlo  
    Trdloviny  
    Trdlinky  
    Rým. večery  
    Fotogalerie  
    Kontakt  
    Diskuze  
    Různé články  
 
Zobraz pro tisk  
 
  Návstěv: 8849
  Změněno: 14.12.2004

Zápis z Rady - 22.01.2005

Kategorie: rada
Zbyněk Petr
2005-02-20 17:30:26

1.Seznámení s programem

2.Informace o vyúčtování roku 2004, na kterém se podílí ing. Tvrďoch a ing. Tvrďochová. Výsledky budou vyvěšeny na internetových stránkách.

3.Vyúčtování dotací Městu Vyškov a Nadaci Gymnázia Vyškov.

4.Finanční úřad ve Vyškově právě kontroluje hospodaření sdružení v roce 2003. Výsledek kontroly bude znám příští týden.

5.Internetové stránky - Zbyňku Petrovi budou proplaceny náklady na jejich přípravu. Na stránkách bude zřízen kalendář akcí, ve kterém budou uvedeny akce veřejné i neveřejné.

6.Akce Měsíc pro neziskový sektor - výstavy si bere na starosti Hanka Vymazalová, účast na vernisáži a nákup občerstvení za O. S. Thalia Pavel Netopil, ples neziskovek bude inzerován na stránkách. Kulatý stůl navštíví Ola Pitelová, pokud bude chtít.

7.Pavel Netopil uvažuje, že by se v rámci Thalie dělal letos projekt Ona World, promítání filmů s tematikou lidských práv. Organizace, které to organizovaly dosud z různých důvodů letos odpadají. Thalia by mohla využít své spolupráce s Knihovnou Karla Dvořáčka a promítat tam. Rada souhlasí.

8.Lukáš Tvrďoch předložil Radě žádost o financování nákladů na telefonování v souvislosti s vyúčtováním kolem konce roku. Rada žádost schválila ve výši 500,-Kč.

9.Lukáš Tvrďoch informuje Radu o začátku práce na představení Lolita. V souvislosti s ním už se začínají nakupovat kostýmy a plánuje se výroba rekvizit a kulis. Počítáme s dotací Města. Režisér T. Dorazil vyúčtuje do konce měsíce, ve kterém bude premiéra všechny menší náklady. Mělo by to být v červnu. Pokud by se měly vyrábět nákladnější kulisy, podepíše s výrobcem smlouvu předseda OS THALIA. Zatím se může čerpat dotace do výše 3000,-Kč bez ohledu na výši letošní dotace z Města.

10.Lukáš Tvrďoch předkládá Radě žádost o příspěvek na vzdělávání. Letos od února do května bude navštěvovat kurz hlasové výchovy u Ivy Vostárkové v Praze. Cena je 2000,-Kč. Stejný kurz bude navštěvovat Petra Lorencová, jejíž žádost je tímto taktéž Radě tlumočena. Výši příspěvku Rada určí až podle výše dotace z Města a podle toho, kolik a jakých žádostí se letos sejde.

Zasedání Rady O. S. Thalia se zúčastnili:
Mgr. Lukáš Tvrďoch
Mgr. Hana Vymazalová
Pavel Netopil

Ve Vyškově dne 22. ledna 2005


osthalia.wz.cz - stránky vytvořil Zbyněk PETR 2004
Zbyněk Petr | www.divadlohana.org | vsps.unas.cz | www.konaboj.com | www.reallex.cz | www.vyskov-mesto.cz | www.centrum.cz | www.akordy.sk