OS THALIA Vyskov - sdruzeni pro dramatickou vychovu, divadelni, slovesne
a jine umelecke cinnosti, aktivni vyuziti volneho casu deti a mladeze
    Činnost  
    Stanovy  
    Schůze a Rady  
    Kalendář akcí  
    Divadlo  
    Trdloviny  
    Trdlinky  
    Rým. večery  
    Fotogalerie  
    Kontakt  
    Diskuze  
    Různé články  
 
Zobraz pro tisk  
 
  Návstěv: 8848
  Změněno: 14.12.2004

Zápis z Rady 18. května 2005

Kategorie: rada
Lukáš Tvrďoch
2005-05-24 15:41:48

Zápis ze zasedání Rady O. S. THALIA 18. května 2005

1. Seznámení s programem

2. Pokus neziskových organizací získat pro sebe prostor v městském domě na Havlíčkově ulici nevyšel. Podnikatelský sektor byl opět důležitější a silnější. Uvidíme, jak to dopadne s penězi, které město utrží, a s našimi dalšími pokusy o získání vhodnějšího divadelního prostoru ve Vyškově.

3. Žádosti o dotace z města -- Zastupitelstvo města Vyškova nám odsouhlasilo dotaci ve výši 135 000,-Kč (Na Trdloviny 2005 -- 35 000,-Kč, na Trdlinky 2005 -- 15 250,-Kč, na Rýmované večery 18 000,-Kč, pro skupinu Koňaboj 15 000,-Kč a na činnost O. S. THALIA 46 750,-Kč). Hlavně se musíme zaměřit na propagaci dotace na činnost, protože tam jsou peníze na cesťáky na festivaly, na jiné akce Thalie (např. zájezdy na divadla aj.), na vzdělávání členů Thalie, na výrobu kulis a rekvizit, nákup kostýmů atd. O ostatní žádosti se postarají ti, kteří mají na starosti jednotlivé akce. O celkové vyúčtování se stará Pavel Netopil.

4. Saša Novák Radu informoval o Trdlovinách. Pro příští rok chce, aby se dramaturgie nesla v podobném duchu. Desátý ročník má být velkolepější, Saša chce více dní, vybírat divadla už během roku a zvát je, nikoliv tedy jako doposud vybírat z přihlášených. Velmi se musí zlepšit propagace, která letos nefungovala vůbec. Problémy s hospodou a barem jsou už evergreenem, ale zatím po několika marných pokusech se neví, jak je řešit.

5. V souvislosti s desátým výročím Trdlovin nabídli vojáci, že by byli ochotni vydat publikaci o tomto období a festivalu a kromě toho ještě i publikaci k 20. výročí Netrdla. V té by bylo místo i pro kapitoly o ostatních vyškovských divadlech tohoto období. Součástí publikace by bylo i multumediální DVD. Pokud budeme tyto publikace chtít vydat, měli bychom dát materiály do tisku do ledna 2006. Saša si bere na starosti přípravu publikací a koordinaci příspěvků.

6. Dále Sašovi nabídli ve Zlíně možnost nahrát v jejich studiu písničky z thaliovských představení od Maryši.

7. Rada se bavila o propagaci akcí Thalie všeobecně. Je to pořád špatné. Problém je, že organizátoři mají dost práce s přípravou akce a nikdo jiný se do toho moc nehrne. Někdo kdo by psal o akcích pozvánky do novin, ale psal i kritiky a ohlasy. Rada se usnesla, že organizátoři všech akcí Thalie mohou využít placenou výlepovou plakátovací službu Města na jeho oficiálních výlepových plochách.

8. Ekonomovi Thalie bylo předáno razítko. Kdokoli bude chtít vyúčtovat akci nebo něco proplatit, zajde za ním a domluví se na formě předání účetních dokladů. Pokladnu má na starosti ing. Barbora Tvrďochová a výplatní termíny určila na termíny konání Rady. Jinak dle telefonické domluvy. Větší akce se řeší zvlášť s řediteli akcí.

9. Rada řešila otázku půjčování a pronájmu majetku Thalie. Jestli půjčovat, komu a za kolik a jestli tady náhodou nejsme proto, abychom podporovali kulturu ve Vyškově, tím pádem i materiálně někomu vypomáhali atd. Nakonec jsme se rozhodli definovat několik variant a zeptat se na názor členstva. Podle toho se pak rozhodne Rada.
Pochopitelně u každé varianty platí, že se při půjčování mimo Thalii sepíše smlouva, ve které se půjčující zaváže, že věc vrátí v pořádku, případně závady dá do pořádku na vlastní náklady.
A) Nepůjčovat nikomu mimo Thalii
B) Půjčovat komukoliv bez poplatku nebo zálohy
C) Půjčovat bez poplatku, ale za zálohu, která se bude vracet při vrácení věci
D) Půjčovat bez zálohy, ale s poplatkem 1% z ceny na den (Zde jsou podvarianty:
a) bez rozlišení komu se půjčuje
b) rozlišovat na komerční (s poplatkem) a nekomerční účely (bez poplatku) a u nekomerčních na ty, kdo platit mohou a kdo peníze nemá

10. Další schůze Rady by se měla konat o víkendu, aby se jí mohli zúčastnit někteří další členové. Bude to zřejmě víkend 3. -- 5. 6. 2005. Termín se ještě upřesní.


Zasedání Rady se zúčastnili:
Mgr. Lukáš Tvrďoch
Mgr. Hana Vymazalová
Pavel Netopil
Jako hosté: Alexandr Novák, ing. Barbora Tvrďochová

Ve Vyškově 18. května 2005


osthalia.wz.cz - stránky vytvořil Zbyněk PETR 2004
Zbyněk Petr | www.divadlohana.org | vsps.unas.cz | www.konaboj.com | www.reallex.cz | www.vyskov-mesto.cz | www.centrum.cz | www.akordy.sk