http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA O.S. THALIA VYŠKOV ZE DNE 17. 4. 2006

Kategorie: rada
Alena Berčíková
2006-05-03 14:18:09

1. Seznámení s programem.

2. Hlasová dílna.
O.S. THALIA pořádá hlasovou dílnu : HLAS JAKO INDIVIDUALITA s paní IVOU VOSTÁRKOVOU.
Termíny:
15.-17. 9. 2006
6.-8. 10. 2006
3.-5. 11. 2006
1.-3. 12. 2006

Členové O.S. THALIA zaplatí 500Kč.

3. Žádosti o dotace na rok 2007.
Žádosti na NADACI GYMNAZIA VYŠKOV byly podány v termínu.

4. Internetové stránky O. S. THALIA.
V současné době probíhá shánění materiálu na aktualizaci stránek.

5. Proplácení cestovního a jiných dokladů.
Zájemnci o proplacení cestovného, nebo jiných dokladů, musí předem informovat Předsednictvo
O. S. THALIA o částce, kterou budou chtít proplatit. Ten měsíc, kdy určitá koupě, nebo cesta proběhne, musí zájemce o proplacení přinést na zasedáni Předsednictva O. S. THALIA doklad. Pak mu bude částka vyplacena.
Při opožděném předložení dokladu, bude zájemci částka proplacena v poloviční výši.


6. Divadelní plán na rok 2006.
Divadlo bez střechy uvede do konce roku dvě promiéry.
Školička dramatické výchovy představí do konce školního roku pohádku :
"O Medovém skřítkovi".
DS Trdla uvede divadelní představení " Kohoutek Půlka".