http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Hlas jako individualita

Kategorie: ostatní
Lukáš Tvrďoch
2006-05-17 14:04:54

HLAS JAKO INDIVIDUALITA
Cyklus čtyř seminářů hlasové výchovy

Lektorka: MgA. Ivana Vostárková ( pedagožka DAMU)
Termíny: 15.-17. září, 6.-8. října, 3.-5. listopadu, 1.-3. prosince
Čas: vždy pátek 19 -- 22 hod., sobota 9 -- 12, 13.30 -- 18 hod., neděle 9 -- 12 hod.
Místo: bývalé PDA
Cena semináře: 2 000,- Kč za celý kurz (pracovníci školství mohou žádat proplacení od zaměstnavatele z položky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kurz má akreditaci MŠMT).
Členové O. S. THALIA platí 1 000,-Kč, zbytek -- 1 000,-Kč za ně hradí O. S. THALIA.

Kurz je určen pro všechny, kdo se chtějí naučit efektivně využívat možnosti vlastního hlasu. Pro všechny, kdo chtějí, aby prostřednictvím hlasu opravdu mohli vyjadřovat své myšlenky, postoje, city. Pro všechny, kdo potřebují občas nebo pravidelně vydržet delší dobu mluvit nahlas bez bolesti a následného ochraptění. Tedy především pro herce, učitele a všechny další profese přicházející do styku s lidmi.
Paní Vostárková vede účastníky k tomu, aby poznali fyziologickou podstatu dýchání a tvorby hlasu a pak technikami operního zpěvu (ovšem přizpůsobenými individuálně každému z nás) dokázali ovlivňovat tyto procesy.
Kurz má akreditaci MŠMT, což znamená, že na konci obdrží všichni účastníci osvědčení o absolvování kurzu v příslušném rozsahu vyučovacích hodin.

Přihlášku prosím dodejte co nejdříve některému z manželů Tvrďochových nebo do hodinářství k V. Goldovi. Můžete ji zaslat i poštou na adresu sdružení.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
do cyklu čtyř seminářů Hlas jako individualita

září -- prosinec 2006

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

Telefon:

E -- mail:

Způsob platby (faktura/hotově):


________________________________
podpis