http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Zápis ze zasedání předsednictva O. S. THALIE ze dne 29. 5. 2006

Kategorie: rada
Alena Berčíková
2006-06-30 23:07:12

1. Seznámení s programem.

2. Rekonstrukce Besedního domu - zkušebního sálu v patře.

3. Trdloviny 2006.
V současné době probíhá vyúčtování.

4. Trdloviny 2007.
Příští rok by měly mít Trdloviny multikulturní charakter. Doba konání
5. 12. 5. 2007.

5. Trdlinky 2007.
Budou probíhat ve dnech 2. a 3. 3. 2007 v Besedním domě.

6. Dotace.
Nadace Gymnazia poskytla O. S. THALII 30 000 Kč.

7. AČR připravuje publikaci o kulturním dění ve Vyškově.
Tato kniha by měla vyjít v dubnu 2007. Do září 2006 bychom měli odezvdat
příspěvky ve formě povídek a příběhů. Zapojit se může každý.

8. Rýmované večery.
Do konce roku plánujeme pozvat Alfréda Strejčka a Jitku Molavcovou.