http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Pravda o Lolitě

Kategorie: ostatní
Lukáš Tvrďoch
2006-08-21 15:08:03

Divadlo Bez střechy vzniklo původně pod O. S. THALIA při inscenování Romance pro křídlovku. Protože se na její realizaci podíleli členové O. S. THALIA i DS Haná a protože vztah těchto subjektů nebyl nikdy bez problémů, chtěli jsme z Divadla Bez střechy udělat kontaktní projekt, základ užší spolupráce mezi vyškovskými divadelníky. V rámci tohoto snažení jsme také chtěli, aby se další inscenace zkoušela i hrála v Besedním domě.

Představení Lolita vznikalo i s přípravou v letech 2004-5 a tehdy nebylo možné, aby na Besedním domě fungovalo jiné divadlo než Haná. Proto byla Lolita zařazena do dramaturgického plánu Hané, která nám vyšla vstříc a o Divadle Bez střechy se začalo mluvit jako o malé scéně Hané, soustředěné na komornější projekty, aniž by přestalo patřit k THALII. V programu bylo napsáno, že Lolitu uvádí Divadelní spolek Haná při MKS Vyškov a Divadlo Bez střechy při O. S. THALIA . Tento program používáme dodnes.

Po uvedení Lolity bylo oběma stranám zřejmé, že představení tohoto druhu prostě do dramaturgie Hané nepatří. Pro další projekt "Té síly díl jsem já" nám vyšlo vstříc vedení MKS Vyškov a přijalo Divadlo Bez střechy pod svou střechu. Stále aniž bychom přestali být pod Thalií. Z této spolupráce plynou výhody pro Divadlo Bez střechy i pro MKS Vyškov. "Té síly díl jsem já" (Faust č. 2) tedy podle programu uvádí v dubnu 2006 Divadlo Bez střechy při O. S. THALIA a MKS Vyškov.

Chystají se další inscenace, které by měly mít premiéru na podzim a plánují i další a ty by měly být uváděny pod stejnou hlavičkou.

Jak tedy došlo k problému, který teď všichni vzrušeně řeší. Začalo to na festivalu v Hodoníně, odkud jsme s Lolitou postupovali dále až na Hronov. Tam jsme se přihlašovali ústně prostřednictvím svých kamarádek, které festival organizovaly, a jsou mimo jiné také členkami O. S. THALIA. Nenapadlo nás, že neví, které divadlo Lolitu hraje. Z jimi vyplněné přihlášky pak nekompletní údaj (protože Lolita se opravdu podle programu stále hraje jako společný projekt Hané a Divadla Bez střechy) postupoval s námi až na Hronov.

V Hodoníně jsme to uváděli na pravou míru, v Třebíči jsme to opakovali porotě i do zpravodaje, V Hronově dokonce režisér Tomáš Dorazil ml. uvedl v rozhovoru do bulletinu doslova: ". . . Na inscenaci spolupracovala dvě divadla -- DS Haná a Divadlo bez střechy, které se na Lolitě vlastně podílelo ještě větší mírou než divadlo Haná. . . ." Mimoto v programu Jiráskova Hronova bylo v článku o souboru uvedeno i Divadlo Bez střechy.

Mohu vás ubezpečit, že z Hronova už určitě nikam nepostoupíme, takže by tento omyl měl být zprovozen ze světa.