http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

ČLENSKÁ SCHŮZE O. S. THALIA ze dne 1. 10. 2006

Kategorie: členská schůze
Lukáš Tvrďoch
2006-10-09 20:40:04

ČLENSKÁ SCHŮZE O. S. THALIA


1. SHRNUTÍ UPLYNULÉ SEZÓNY

- Rýmované večery
- Divadlo Bez střechy -- uvedené hry: Lolita, Té síly díl jsem já, Patříš mi
Celkem za rok 2006 se na představeních Divadla Bez střechy podílelo 44 lidí
- Divadelní candrbál 2006


2. PLÁN NA ROK 2006/2007

- RÝMOVANÉ VEČERY -- změna termínu: od Nového roku budou vždy první pondělí v měsíci.

- TRDLINKY 2007 -- termín: březen
- První org. schůzka se uskuteční do konce roku 2006

- DIVADELNÍ CANDRBÁL 2007 -- v roce 2007 bude opět hlavní organizátorkou Olga Pitelová, organizace bude letos plně v režii OS Thalia, z ostatních divadelních uskupení budou osloveni pouze jednotlivci

- TRDLOVINY - Multikulturní festival /divadlo, film, hudba atd.
* Termín: 18. -- 27. 3. 2007
* Rozpočet: 200 000 -- 250 000 / zdroje financí -- JM kraj, Město Vyškov,
Komunitní Nadace Tři brány, Armáda ČR, O.S. Thalia, sponzoři
* Místa konaní: Besední dům, PDA, Knihovna KD, hřbitovní kostel Pany Marie, Lodžie v zámecké zahradě atd.
* Organizační tým: cca 26 lidí - součinnost různých organizací -- MěKS, Knihovna KKD, O. S Thalia, DS Haná aj.
Každá organizace bude mít na starost určitý úsek (např. O. S. Thalia bude mít na starost propagaci a divadlo)
* Odpovědnost: A. Novák.
* Pozn. Je nutné zajít na jednání zastupitelstva v pol. října.

- TRDLA plánují uvést během zimy 2006/2007 autorské představení Slasti

- ŠDV plánuje během šk. roku 2006/2007 uvést dvě představení -- Medový skřítek, Kohoutek půlka.
Vzhledem k zájmu menších dětí by mohla vzniknout ještě jedna třída ŠDV pro nejmenší. Pokud má někdo zájem tyto malé děti vést, ať se obrátí na Áju Berčíkovou
Představení ŠDV I, ŠDV II a DS Trdla by mohla být uvedena společně na "Velkém divadelním večeru" v zimě 2006/2007 (přesný termín bude uveden na stránkách OS Thalia)

- DIVADLO BEZ STŘECHY -- plány na r. 2007 budou upřesněny na další členské schůzi

- NETRDLO -- plán na rok 2006/2007 bude projednán na další členské schůzi OS Thalia


3. DOTACE

V roce 2006 jsme měli celkem k dispozici Kč 110 000,- z cizích zdrojů:

GRANT Z MÚ VYŠKOV..............................................CELKEM..........KČ 57 000,-

Užití:..Trdlinky 2006...(celk. náklady cca Kč 29 000)..............Kč 17 000,-
...........Trdloviny 2006............................................................Kč 25 000,-
........Hroch for rock fest 2006..........................................Kč 15 000,-

DOTACE Z MÚ VYŠKOV...........................................CELKEM..........KČ 23 000,-

Užití:..Kulisy, kostýmy...(celk. náklady cca Kč 16 000)..............Kč 10 000,-
...........Rýmované večery..............................................................Kč 13 000,-

PŘÍSPĚVEK OD NADACE GYMNÁZIA VYŠKOV..............CELKEM..........KČ 30 000,-

Užití:..Trdlinky 2006...............................................................Kč 12 000,-
...........Činnost O. S. THALIA..................................................Kč 18 000,-


4. Volba do Rady O. S. THALIA Vyškov

Proběhla diskuse o současné situaci a názorech na způsob vedení OS Thalia.
Základní postřehy a poznámky k zamyšlení:
1. v radě by měl být zástupce každého sdružení pracujícího pod hlavičkou OS Thalia (každého DS, 1 člověk za ŠDV, 1 člověk za RV, 1 člověk za každý festival). Tito lidé by se měli zúčastňovat každé schůzky rady (cca 1x měsíčně), aby se pravidelně vyjadřovali k řešeným problematikám a podíleli se tak všichni na vedení OS Thalia
2. vedení OS Thalia by nemělo být v rukou jednoho člověka, povinnosti by se měly dělit mezi více lidí, aby nedocházelo k přetěžování jednotlivců a ztrátě energie pro další práci v OS Thalia. Optimální počet nejužšího vedení (jednatelů OS Thalia): 2 -- 3 lidé
3. lidé v nejužším vedení OS Thalia by se měli pravidelně střídat
4. v případě, že získávání finančních prostředků z jednotlivých zdrojů, reprezentace
OS Thalia na úřadech a vyřizování nezbytných věcí bude na jednom člověku, měl
by tento být placen nějakou přiměřenou částkou. Pak by ale všechny ty činnosti opravdu byly na tom jednom člověku, vystupoval by jako jediný jednatel sdružení.
5. za předpokladu souhlasu s bodem 2 by vedení OS Thalia mělo pracovat jako tým,
a proto by mělo být voleno jako tým, ne jako jednotlivci. Každý člen sdružení
by se měl sám zamyslet, zda by byl ochoten podílet se na vedení sdružení a s kým
by rád v této věci spolupracoval
6. všechny uvedené body by měly být pokud možno co nejvíc diskutovány napříč členskou základnou, abychom si všichni ujasnili svůj názor a případné odhodlání,
ale i názory ostatních, a hlavně abychom se na příští členské schůzi domluvili
na konečném řešení
Volba nového vedení neproběhla. Současná rada OS Thalia zůstane ve funkci do příští členské schůze, kde bude zvolena nová rada.

!!! Další členská schůze bude 12. 11. 2006 v 16:00 v PDA !!!

Zápis vypracovala ing. Barbora Tvrďochová