http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA O.S. THALIA VYŠKOV ZE DNE 22. 10. 2006

Kategorie: rada
Alena Berčíková
2006-11-06 15:19:37

1. Seznámení s programem.

2. Stanovy.
Na zasedání byly zaktualizovány stanovy O.S. THALIE VYŠKOV.
Jsou již uveřejněny. Na programu členské schůze 12. 11. 2006 je schválení nových stanov.

3. Ples.
O.S. THALIA VYŠKOV dostala nabídku spolupracovat na plesu neziskových organozací.
Olga Pitelová bude kontaktovat pořadatele s návrhem O.S. THALIE VYŠKOV.

4.Trdloviny 2007.
Městské kulturní středisko vyjádřilo obavy z organizace a vyžaduje záruky.
Trdloviny 2007 musí být personálně zajištěny co nejdříve, smlouvy s ostatními spolupařadateli musí být také včas podepsané.

5. Trdlinky 2007.
Budou probíhat 2. - 4. 3. 2007. První organizační schůze se uskuteční do konce roku 2006.

6. Pomerančová vánočka.
Přehlídka mladých divadel.

Přítomni :
Předsednictvo O.S. THALIA VYŠKOV
Mgr. Lukáš Tvrďoch
Ing. Pavel Netopil
Alena Berčíková

Ing. Barbora Tvrďochová
Mgr. Dana Tvrďochová
Olga Pitelová
Petr Muzikář
Vladimír Golda