http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Zápis ze zasedání Rady O. S. THALIA Vyškov ze dne 7.1.2007

Kategorie: rada
Přemysl Ševčík
2007-01-07 22:59:00

1. Seznámení se stavem příprav přehlídky dětských divadelních souborů Trdlinky 2007. Přednesl Mgr. Lukáš Tvrďoch.

2. Seznámení se stavem příprav multikulturního festivalu Trdloviny 2007

Předběžný rozvrh akcí:

Neděle: Vystoupení dětského sboru (MKS)
Pondělí: Koncert Jiřího Stivína (MKS)
Úterý: Rýmovaný večer - Máj (Thalia/KKD)
Středa: Filmová přehlídka regionálních autorů (Filmový klub)
Čtvrtek: Program zatím není přesně specifikován (MKS/Město?)
Pátek: Divadelní přehlídka (Thalia)
Sobota: Divadelní přehlídka (Thalia)

Další návrhy:
Zapojení Muzea Vyškovska (muzejní noc?)
Výstava fotografií Vladimíra Goldy

Oficiální stránky festivalu budou: http://www.trdloviny.estranky.cz/

Přednesl Alexandr Novák.

3. Informace o jednání s Městem Vyškov o plánech vybudování malého sálu pro komorní divadelní představení.

4. Návrh jednotné hlavičky pro informace o programech všech vyškovských divadelních aktivit "DIVADLO VYŠKOV" - ve Vyškovském zpravodaji + měsíční informační články v místním tisku. Přednesli Vladimír Golda a Alexandr Novák.
Návrh byl podpořen Radou. Nastíněna i vize zastřešujícího názvu všech místních divadelních spolků.

5. Diskuse o lepší propagaci činnosti Thalie. Domluveno s Alexandrem Novákem, že se pokusí zajistit na VYMIKU (šoty z premiér, rýmované večery).

6. Seznámení se stavem příprav Srdíčkového plesu a Divadelního candrbálu - plesu neziskových organizací. Přednesla Olga Pitelová.

7. Vyřízení žádostí a vyúčtování dotací za minulý rok - kompilace.

8. Domluva o změně podpisových vzorů. Odsouhlaseno, že podpisové vzory budou mít všichni členové Rady a Ing. Pavel Netopil. Změna proběhne 15.1.2007.

9. Domluvena další schůzka na 14.1.2007 - finalizace vyúčtování dotací.


Přítomni:

Vladimír Golda
Ing. Pavel Netopil
Alexandr Novák
Olga Pitelová
Přemysl Ševčík
Ing. Barbora Tvrďochová
Mgr. Lukáš Tvrďoch

Ve Vyškově dne 7. ledna 2007