http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Jaké byly Trdlinky 2007 ?

Kategorie: trdlinky
Lukáš Tvrďoch
2007-03-14 22:36:44

Jaké byly Trdlinky 2007 ?

2. --3. 3. 2007 proběhl v Besedním domě ve Vyškově již sedmý ročník přehlídky dětských divadel Trdlinky. Na jeho organizaci se podílelo O. S. Thalia a Městské kulturní středisko.
Tématem letošních Trdlinek byl pohádkový příběh L. Carrolla Alenka v říši divů . Je vidět, že toto téma zaujalo vyškovské školy, které se zapojily do výtvarné části přehlídky a v duchu tohoto příběhu tvořily výzdobu prostor Besedního domu. Žáci a učitelé z 12 škol z Vyškova a okolí přispěli k vytvoření pohádkové atmosféry přehlídky. Vizuální podobu Trdlinek měla na starosti Barbora Kachlíková a Tomáš Poprik.
Přehlídka byla slavnostně zahájena slovy pana starosty RNDr. Jiřího Hájka, pana ředitele MKS Vyškov Jiřího Čepána a hlavního organizátora Trdlinek Lukáše Tvrďocha. Následovalo vystoupení dětského pěveckého sboru Motýlek.
Divadelní přehlídky se zúčastnilo sedm souborů dětí různého věku, s různou mírou divadelních zkušeností. Je však třeba poukázat na to, že kvalita letošních představení byla velmi vysoká. Poněvadž se k nám některé soubory každým rokem vrací, je příjemné sledovat rostoucí úroveň hereckého projevu a tvůrčích schopností těchto dětí. Představení byla žánrově i tematicky velmi pestrá. Diváci tedy mohli zhlédnout pohádky, pásmo poezie, autorskou generační výpověď či povídku s filosofickým podtextem. Letošní Trdlinky přinesly rekord v návštěvnosti. Každé představení vidělo průměrně 50 diváků z řad veřejnosti a 40 z řad účastníků, celkem tedy průměrně 90 diváků na jedno představení. Součástí přehlídky bylo také představení pro základní a mateřské školy. Byla jím Pipi Dlouhá punčocha v podání herců Malé scény Zlín.
Přestávky divákům vyplnila četnými doprovodnými programy Alena Berčíková s členkami thaliovského souboru Trdla. Návštěvníci si mohli vypít čaj v tradiční trdlinkovské čajovně u Gabči Vavrošové a Saši Živělové. Ty se taky postaraly o propagaci festivalu v médiích. Nechyběl ani festivalový časopis, tentokrát s názvem Zrcadlo. Redakční radu složenou ze studentek gymnázia vedla Barbora Tvrďochová. Techniku měl na starosti Přemek Ševčík.
Pro účastníky byly dále připraveny rozborové semináře pod vedením Lukáše Tvrďocha. Jejich cílem bylo formou her a tvořivých technik přivést děti k zamyšlení nad zhlédnutými představeními. Hledat další možnosti jevištního ztvárnění, poskytnout hercům zpětnou vazbu a rozvíjet v dětech cit pro divadlo. Vedoucí se zatím účastnili diskusního klubu s Lenkou Voráčovou, kde si vyměňovali a sdíleli zkušenosti a vzájemně se inspirovali.
Nechyběla také poutavá noční hra, kterou připravili Kuba Vašíček a Ola Pitelová s pomocníky.
Na organizaci se podílelo 22 dobrovolníků z O. S. THALIA Vyškov a zaměstnanci Městského kulturního střediska . Přehlídka proběhla za podpory města Vyškov a Nadace tři brány. Poděkování patří také restauraci Besední dům, která zajistila pro účastníky stravování a Gymnáziu Vyškov, kde byli mladí herci ubytováni.
Letošní Trdlinky nesporně naplnily svůj cíl, kterým je vytvořit prostor pro setkávání, rozvoj a vzájemnou inspiraci mladých divadelníků, přispět k obohacení kulturního života města a vychovávat citlivé moudré diváky. Vyzkoušeli jsme si nový prostor v Besedním domě, který se ukázal být pro divadlo mnohem vhodnějším než dosavadní Sokolský dům. Nabízí komornější prostory a je příjemnější pro herce i pro diváky, kteří jsou zde na divadlo zvyklí. Díky vysoké návštěvnosti a náročnému programu můžeme říci, že se Trdlinky tímto ročníkem posunuly o úroveň výše a staly se opravdu velkým festivalem.