http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

TRDLINKY 2008 - přihláška

Kategorie: trdlinky
Lukáš Tvrďoch
2007-09-18 21:49:09

Přihláška k účasti na festivalu
TRDLINKY 2008

14. -- 16. 3. 2008

Název souboru: _______________________________________________

tel:___________Adresa:____________________________

Jméno a adresa vedoucího souboru:_________________________________
___________________________________________________________
tel. do bytu: ________________do práce: __________________________
e-mail:

Název inscenace: ______________________________________________
Autor: _______________________překladatel: ______________________
Dramatizace, úprava: ____________________________________________
Režie: _______________________________________________________

Délka představení: ______________přestávka ano -- ne délka: _________
Čas na přípravu: _______________čas na bourání: ___________________
Představení odehráno celkem: ________x.

Hrací prostor: ________________________________________________

Požadované technické vybavení:
světlené:

audio:

další: (pianino, praktikábly, tahy apod.)____________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Počet osob nezbytně nutných k realizaci představení celkem: ____________
Z toho hrajících celkem: ___________
Věk členů souboru:
Věk diváků, pro které je představení určeno:

Způsob dopravy: ______________předpokládaná výše nákladů v Kč:_______
Množství peněz vyplácených za dopravu závisí na aktuální výši dotací, proto prosím volte co nejlevnější způsob dopravy.

Soubor (jeho vedoucí/zřizovatel) zodpovídá za vyřízení autorských poplatků. Organizátoři festivalu nepřebírají v tomto ohledu žádné závazky.

Podpis odpovědného vedoucího: ____________________________________

Přihlášku zašlete do 20. 1. 2008 na adresu O.S. Thalia Vyškov, Lukáš a Dana Tvrďochovi, Hybešova 110, 68201 Vyškov, nebo e- mailem: dana.tvrdochova@seznam.cz.