http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Zápis ze zasedání Rady O. S. THALIA Vyškov 16. 9. 2007

Kategorie: rada
Přemysl Ševčík
2007-10-23 23:36:39

Zápis z rady OS Thalia Vyškov

Návrh na divadelní ples:
(pořádat x nepořádat, sami x s dalším subjektem).

Na všech dokladech, které se budou proplácet z dotace města musí být text: "Hrazeno z dotace města Vyškova".

Dle nařízení ministra obrany musí v prostorách, které patří armádě, působit jen soubory se 100% účastí profesionálních vojáků. Ostatní (včetně neziskovek) platí 900,- kč/den => musíme se do 30. 6. 2008 vystěhovat z PDA.

Předběžný návrh na spolupráci se ZŠ Vyškov, Tyršova 4 (podrobnosti budou předneseny na příští radě).

Nové www stránky Thalie začnou vznikat 4. týden v září. Autorem bude Vl. Schreiner.

Způsob užití peněz vydělaných představeními:
- u všech divadelních představení se bude evidovat suma nákladů a suma výnosů. Po roce se to u všech představení sečte a vyhodnotí. Pokud bude nějaké představení přinášet hodně peněz, pak bude upřednostněno při požadavku na výdaje.

Sepsáním nákladů a výdajů na jednotlivá představení byl pověřen Pavel (pokud možno na nejbližší radu).

Proplacení návrhu scény a kostýmů na představení DBS Schody pro kočku.

Začíná výroční 10. sezóna Thalie.

Byl zvolen termín příští členské schůze: 18. 11. 2007 v 15:00 hod v PDA

Příští rada bude 21.10.2007 v 16:00 hod.


Zapsala: Ing. Barbora Tvrďochová


Přítomni:

Mgr. Olga Pitelová
Ing. Barbora Tvrďochová
Ing. Přemysl Ševčík
Ing. Pavel Netopil
Vladimír Golda
Ivana Šmelová
Iveta Mindeková