http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Zápis z Rady - 27.02.2004

Kategorie: rada
Zbyněk Petr
2005-02-20 17:17:43

1. Seznámení s programem

2. Mgr. Tvrďoch informoval radu o zasedání kulturní komise Města Vyškov, o vývoji názorů na zřízení nového divadelního prostoru ve Vyškově, kde by THALIA v budoucnu mohla mít sídlo. Dále informoval o jednání o dotacích města. Komise doporučuje Městské radě ke schválení pro THALII 164 000,-Kč z celkových 330 000,-Kč.

3. Zhodnocení Rýmovaných večerů a dalších akcí, které proběhly.

4. Chystají se TRDLOVINY 2004 - na starosti je má Alexandr Novák. Termín 29. 4. - 1. 5. 2004. Z konta THALIE bude čerpat dotace, které byly získány od Nadace Gymnázia Vyškov a dodatečně další, které dostane THALIA od Města Vyškov.


Ve Vyškově dne 27. 2. 2004