http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Zápis z členské schůze - 27.10.2004

Kategorie: členská schůze
Zbyněk Petr
2005-02-20 17:28:40

* 1. Přivítání, prezence, kontrola usnášeníschopnosti schůze, seznámení s programem.

* 2. Akce minulého roku - členové zodpovědní za jednotlivé akce informovali ostatní o jejich vyúčtování a průběhu. Hanka chystá zhodnocení TRDLOVIN a Bechyně.

* 3. Akce plánované na příští rok - TRDLINKY, TRDLOVINY, Divadelní bál, dílny, zájezdy do divadla, účast na festivalech, nová představení - Saša Novák s NETRDLEM a Tomaš Dorazil s Divadlem Bez střechy ve spolupráci s Hanou (zatím ani jeden oficiálně nic neprozradili), Hanka Vymazalová má plán na spojení svého bývalého dramaťáku a Trdel a bude s nimi taky něco dělat.

* 4. Seznámení s využitím dotací na rok 2004, debata o využití zbytku v souvislosti s akcemi na zbytek roku a na příští rok.

* 5. Tento rok se o ekonomiku postaral ing. Zdeněk Tvrďoch, pro příští rok nám slíbil své služby Pavel Netopil

* 6. Dotace na příští rok, debata o jejich výši a určení účelu.

* 7. Nový divadelní prostor ve Vyškově, případné sídlo Thalie, podle situace s Armádou ČR. Informace o projektu využití lodžie v zámecké zahradě, sklepů pod zámkem. Návrh na prohloubení spolupráce s Knihovnou Karla Dvořáčka - spolupodílnictví na vybavení sálu, hlavně pro Rýmované večery, ale i pro jiné akce.

* 8. Volba nové rady O. S. Thalia:
Dohodnuto, že se budou volit 3 členové, kteří se pak před plénem dohodnou na předsedovi a místopředsedovi.
Při volbě má každý z 12 zúčastněných 3 hlasy.

Návrhy:
Mgr. Hana Vymazalová 11 hlasů
Mgr. Lukáš Tvrďoch 11 hlasů
Olga Pitelová 5 hlasů
Alexandr Novák 1 hlas
Pavel Netopil 6 hlasů

Do nové rady O. S. Thalia byli zvoleni a na funkcích se takto dohodli:
předseda: Mgr. Lukáš Tvrďoch
místopředsedkyně: Mgr. Hana Vymazalová
3. člen: Pavel Netopil

Vypracoval Mgr. Lukáš Tvrďoch, dne 27. 10. 2004