http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Zápis z Rady - 22.11.2004

Kategorie: rada
Zbyněk Petr
2005-02-20 17:29:45

* 1. Přivítání nových členů Rady po členské schůzi 27. 10. 2004, seznámení s programem.

* 2. Lukáš Tvrďoch podal zprávu o zasedání Kulturní komise MěÚ Vyškov: pro Thalii je hlavně důležité, že pro příští rok se různé žádosti jednoho subjektu sčítají a půjdou tedy do Zastupitelstva, tím pádem budeme dostávat peníze zase až v květnu nebo v červnu.

* 3. Kalendář akcí na příští rok - nahlášení termínů v Turistickém a informačním centru zajistí Lukáš Tvrďoch.

* 4. O pořádání divadelního plesu se ještě nic určitého neví - na starosti to má Hanka Vymazalová.

* 5. Internetové stránky obstarává dále Zbyněk Petr, Rada odsouhlasila hrazení nákladů vzniklých s touto službou O. S.

* 6. Pavel Netopil, budoucí ekonom a pokladník Thalie začne pracovat na kontrole inventarizace hmotného majetku Thalie.

* 7. Rada odsouhlasila žádost Lukáš Tvrďoch o dovybavení jeho osobního počítače, využívaného pro potřeby O. S. Thalia, tak, aby bylo možno k němu připojit tiskárnu, kopírku a scanner, který byl pro O. S. Thalia zakoupen. Toto zařízení je k dispozici ostatním členům. Dovybavení počítače bude stát 245,- Kč.

* 8. Divadélko Zdeňka Řehky Netrdlo žádá příspěvek na propagaci představení Faust. Rada odsouhlasila tento požadavek s tím, že Faust přispěje do pokladny O. S. Thalia výtěžkem z nějakého představení.

* 9. Ve spolupráci s Divadelním spolkem Haná začíná Tomáš Dorazil ml. a Vladimír Golda s několika dalšími členy Thalie připravovat inscenaci Lolita.

Zasedání Rady O. S. Thalia se zúčastnili:
Mgr. Lukáš Tvrďoch
Mgr. Hana Vymazalová
Pavel Netopil


Ve Vyškově dne 22. listopadu 2004