http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Stížnost na školní jídelnu při ZŠ Tyršova

Kategorie: trdlinky
Lukáš Tvrďoch
2005-03-04 11:31:54

RNDr. Petr Hájek,
starosta Města Vyškov
Ing. Silvestr Rolek,
vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Masarykovo náměstí 1,
682 01 Vyškov

Vážení pánové,

děkujeme Vám za podporu při organizování dětské divadelní přehlídky TRDLINKY 2005 i za pomoc při zařizování stravování všech dětských účastníků. Díky nedávné změně předpisů se tato záležitost řešila až na poslední chvíli, a proto jsme byli velmi rádi, že bylo nalezeno řešení, což umožnilo vůbec uskutečnit dětský festival.

Přesto nemůžeme nechat bez odezvy nevstřícné chování vedoucí školní kuchyně při ZŠ Tyršova, paní Jelínkové. Snažili jsme se, aby se její neustálé výčitky a urážky nepřenesly na naše účastníky a nepoškodily tak pověst naší přehlídky a města Vyškov vůbec. Nejsme si však jisti, že se nám to povedlo.

Nechtěli jsme děti vodit do restaurací, i když za stejnou cenu bychom je odstravovali kdekoliv ve Vyškově, a to s ochotnou obsluhou. Rádi bychom vás požádali, abyste do příštího roku zjistili zájem jiných školních jídelen v centru města, které by se zařídily na přijímání cizích strávníků. Myslíme si, že cena 247,-Kč (za tři hlavní jídla, dvě snídaně, tři svačinky v podobě banánu nebo tatranky) bude lákavá pro každého, kdo provozuje veřejné stravování.
Děkujeme za vaši ochotu, bohužel ne všichni vaši podřízení jsou tak vstřícní jako vy.

S pozdravem


Dana a Lukáš Tvrďochovi
O. S. THALIA Vyškov, Hybešova 110