http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Zápis z Rady 7. března

Kategorie: rada
Lukáš Tvrďoch
2005-03-11 13:48:31

Zápis ze zasedání Rady O. S. THALIA Vyškov
dne 7. 3. 2005

1. Seznámení s programem

2. Chystá se Divadelní candrbál (Saša Novák a Hanka Vymazalová). Spolupracuje na něm Thalia s Hanou a MěKSem, kulturní vložky zajišťují tyto organizace, výtěžek ze vstupného bude převeden Nadaci Gymnázia Vyškov. Ples by neměl Thalii stát téměř nic, měly by se pokrýt náklady a část hradí jako spolupořadatel MěKS.

3. Na www stránkách se rozjíždí diskuse, žije to tam. Všichni chválí Zbyňu. Už jsme napojeni i na stránky města, které byly oceněny na soutěži.

4. Byla dokončena evidence majetku nakoupeného za rok 2004.

5. O. S. THALIA žádala Město Vyškov o dotace na činnost 47 500,- , na Trdlinky 17 000,- , na Trdloviny 35 000,- , na Rýmované večery 18 000,- , na Školičku dramatické výchovy 5 000,- a na Koňaboj 30 000,-, celkem 152 500,-Kč. Z jednání kulturní komise při Městském úřadu Vyškov vyplynulo doporučení pro Zastupitelstvo, které má naši žádost posoudit, aby byly dotace schváleny téměř ve stejné výši, pouze Koňaboj se snižuje na 15 000,-Kč. Uvidíme, jak to dopadne na dubnovém zastupitelstvu.

6. Rada rozhodla, že pro letošní rok mohou soubory, existující pod Thalií, čerpat 3000,-Kč kromě nákladů na kulisy, rekvizity, kostýmy a cestovné na festivaly. Na tyto věci jsme totiž zažádali o dotaci z Města Vyškov a pravděpodobně zase dotaci dostaneme. To se však týká jen souborů, které zkouší představení a ty mají tedy možnost čerpat více financí. Nově odsouhlasený příspěvek 3000,-Kč na soubor je určeno i pro soubory, které zrovna představení nechystají, ale chtěly by si uspořádat víkendovou dílnu, buď si sami udělají hereckou průpravu, nebo si zajedou na dílnu nebo vymyslí něco jiného, co by podpořilo jejich činnost, soudržnost kolektivu a nastartovalo je to třeba k nějakému projektu v příštím roce. Soubory mohou předkládat návrhy akcí a Rada je bude posuzovat.

7. Divadlo Bez střechy mělo víkendovou zkoušku a předkládá žádost o zaplacení této dílny. Rada předběžně souhlasí a po vyúčtování akce Mgr. L. Tvrďochem se určí přesná částka, kterou O. S. THALIA přispěje. Akce stála necelé 4000,-, Rada uvažuje asi o 3000,-Kč.

8. Rada nemá zprávy o tom, že by někdo chstal nějaký nový divadelní nebo jiný projekt. Snad Netrdlo, ale nic konkrétního od Saši nevíme.
9. Začínají se chystat Trdloviny, Saša zatím dává dohromady lidi. Termín je už vyvěšen nastránkách -- 5. -- 7. května.

Zasedání Rady O. S. Thalia se zúčastnili:
Mgr. Lukáš Tvrďoch
Mgr. Hana Vymazalová
Pavel Netopil
Ve Vyškově dne 7 března 2005