http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Zápis z Rady 27.6.2005

Kategorie: rada
Lukáš Tvrďoch
2005-06-28 14:49:05

Zápis ze zasedání Rady O. S. THALIA Vyškov
27. června 2005
1. Seznámení s programem.
2. Zapůjčování vybavení O. S. THALIA jiným subjektům a na akce mimo Thalii. Po dlouhodobější diskusi se Rada rozhodla a odhlasovala tato pravidla. Thalia bude svůj majetek půjčovat zejména ke kulturním účelům, k podpoře kulturního života ve Vyškově a okolí. Ke komerčním účelům a organizacím, které pořádají velké dotované akce, mají sponzory a mají rozpočet dostatečně vysoký k tomu, aby si mohly dovolit půjčovat dražší materiál za peníze, se bude půjčovat za poplatek 1% z ceny půjčovaného majetku na den (3 hlasy pro). Zároveň se bude vybírat při půjčení záloha (2 hlasy pro, 1 se zdržel) ve výši 10% ceny (3 hlasy pro). Je to proto, aby půjčující byl nějakým způsobem nucen a motivován k vrácení věci a aby se pojistilo, že bude z čeho poškozené věci opravit. Tato záloha se bude při vrácení věcí vracet.
Na kulturní akce neziskové povahy i mimo Thalii je možné si půjčit věci jen za zálohu.
S každým půjčujícím bude sepsána smlouva, ve které se zaváže k vrácení věcí v původním stavu. O opravu se bude starat ten, kdo to pokazil. Prasknutá žárovka v reflektoru je považována za provozní náklady Thalie.
Členové, kteří by si chtěli půjčit věci k soukromým akcím, budou platit jen zálohu.
3. Klíče od skladu a klubovny vrátil Saša Novák. Dále je budou mít Lukáš Tvrďoch, Hana Vymazalová, Olga Pitelová, Přemysl Ševčík.
4. Rada odhlasovala příspěvek 2000,-Kč na vzdělávání Petře Lorencové, která navštěvovala kurz hlasové výchovy v Praze. Možnost dalších žádostí na vzdělávání členů bude inzerována na stránkách.
5. Saša Novák žádá Radu o příspěvek na dar souboru Lužnice v Bechyni, který oslavil 150 let své existence. Tento příspěvek Rada odsouhlasila. Saša koupil nádobu na slivovici a naplnil ji. Saša Novák dále na oslavy Lužnice jel i s Capelou, aby dar předal a poslavil s Bechyňáky. Příspěvek na cestu do Bechyně Rada neodsouhlasila.
6. Rada se rozhodla uspořádat další členskou schůzi 30. září2005. Vyřeší se tím změna členů Rady po odchodu Hany Vymazalové a zároveň si nová Rada naplánuje sezónu a zažádá sama o dotace na další rok.
7. Další Rada se sejde asi 9. září.

Přítomni:
Rada O. S. THALIA: Mgr. Lukáš Tvrďoch
Mgr. Hana Vymazalová
Pavel Netopil
Ing. Barbora Tvrďochová

Ve Vyškově dne 27. června 2005