http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Přihláška na Trdlinky 2006

Kategorie: trdlinky
Lukáš Tvrďoch
2005-09-09 14:37:16

Přihláška k účasti na festivalu
TRDLINKY 2006
3.-5. února
Název souboru: _______________________________________________

PSČ:_________tel:___________Adresa:____________________________

Jméno a adresa vedoucího souboru:_________________________________
___________________________________________________________
tel. do bytu: ________________do práce: __________________________
e-mail:

Název inscenace: ______________________________________________
Autor: _______________________překladatel: ______________________
Dramatizace, úprava: ____________________________________________
Režie: _______________________________________________________

Délka představení: ______________přestávka ano -- ne délka: _________
Čas na přípravu: _______________čas na bourání: ___________________
Představení odehráno celkem: ________x.
Autorské poplatky zaplaceny (muzika, autor scénáře, překladatel) ANO NE
Jestliže ne, zašlete nám všechny potřebné údaje.

Hrací prostor: ________________________________________________

Soubor používá vlastní zvukovou: ano -- ne, světelnou: ano -- ne, aparaturu.

Technické požadavky (pianino, praktikábly, tahy apod.): ____________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Počet osob nezbytně nutných k realizaci představení celkem: ____________
Z toho hrajících celkem: ___________
Věk členů souboru:
Věk diváků, pro které je představení určeno:

Způsob dopravy: ______________předpokládaná výše nákladů v Kč:_______

Podpis odpovědného vedoucího: ____________________________________

Přihlášku zašlete do 22. prosince 2005 na adresu O.S. Thalia, Lukáš a Dana Tvrďochovi, Hybešova 110, 68201 Vyškov, nebo e- mailem: lukas.tvrdoch@post.cz, dana.t@mail.muni.cz