http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Pohybový dílna Jiřího Lössla - náplň aj.

Kategorie: ostatní
Lukáš Tvrďoch
2005-10-18 16:32:44

Současné pohybové trendy
pohybová syntéza

Vyškov 2005/2006, 12.-13. listopad., 11.-12. únor, 11.-12. březen, 15.-16. duben
lektor: Jiří LösslObsahová náplň

Současná technika
naslouchání vrozených instinktů těla a jejich následné využití, objevování a rozvíjení řetězových reakcí v těle, flexibilita kloubního systému, využívání váhy těla, práce s podlahou s využitím opory v zemi, práce s prostorem, práce s dynamikou,

Kontaktní improvizace
práce s těžištěm těla, plynulé přemístění těla přes kontakt s partnerem, využívání pohybu přes spirálu a rolování, hledání vzájemné rovnováhy,

Tanec s partnerem
vyvážená poloha těla, otevřený kloubní systém, odlehčení váhy těla a společná váha, využití opory země, opozice a rovnováha, zdvih, pád a přenos partnera vzájemnou spoluprací, práce s vahou vlastního těla a vahou těla partnera, společný vnitřní dialog,

Kompozice
objevování nového pohybu, objevování nových možností spojování pohybu, spojování vazeb do ucelených celků, hledání možností které nabízí duet, trio, kvartet.


Místo kurzu
Posádkový dům armády ve Vyškově


Lektor Jiří Lössl je pedagogem na pražských uměleckých školách, je pracovníkem NIPOS-ARTAMA Praha, pracuje s dětmi i s dospělými, sám se zabývá tancem, scénickým pohybem, hraje divadlo a vede dílny.


Vzdělávání je připravováno pro akreditaci MŠMT ČR v programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a je odborně garantováno NIPOS-ARTAMA Praha. Absolvent získává Potvrzení o absolvování kurzu, které prokazuje zvyšování odborné kvalifikace - nenahrazuje pedagogické minimum.