http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Závazná přihláška na Pohybovou dílnu Jiřího Lössla

Kategorie: ostatní
Lukáš Tvrďoch
2005-10-18 16:43:09

Občanské sdružení THALIA Vyškov
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na dílnu
Současné pohybové trendy,
pohybová syntéza

12.-13. listopad., 11.-12. únor, 11.-12. březen, 15.-16. dubenJméno a příjmení: ............................................

Adresa: ......................................................

.......................................... PSČ: ..............

Datum narození: .............................

Telefon domů: ............................... Tel. do zam.: ..................

Mobil: .......................... Mail: .....................................


Jsem členem THALIE Ano Ne


(Pro členy THALIE je vzdělávání hrazeno z dotace Města Vyškov. Pokud nejste členem THALIE, platíte poplatek 2000,-Kč za celý kurz. Díky akreditaci MŠMT mohou pedagogičtí pracovníci žádat své zaměstnavatele o příspěvek na tento kurz jako na další vzdělávání a zvyšování odb. kvalifikace.)............................... ............................
datum podpis