http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Zápis ze zasedání Rady O. S. THALIA Vyškov ze dne 16. 10. 2005

Kategorie: rada
Alena Berčíková
2005-10-21 20:37:43

1. Seznámení s programem.
2. Vyúčtování Trdlinek a Trdlovin za rok 2005.
3. Plánování dotací na rok 2006.
4. Alena Berčíková s Olou Pitelovou se domluví, kolik peněz budou potřebovat na
činnost Školičky dramatické výchovy v roce 2006.
5. Předběžné chystání Trdlinek a Trdlovin.
6. Iva Šmelová s Olou Pitelovou plánují na Trdlinky divadelní představení
s divadelním souborem Trdla. Do 26. 10. musí naplánovat kolik peněz budou
potřebovat na představení.
7. Rada se shodla, že O. S. Thalia proplatí Ivě Šmelové taneční kurz flamenca
v Brně.
8. Plánování Pohybové dílny Jiřího Lössla.
9. Chystání rýmovaných večerů.
10. Šály jsou již v opravě.

Přítomni:
Rada O. S. THALIA:
Mgr. Lukáš Tvrďoch
Alena Berčíková
Ing. Pavel Netopil

Dana Tvrďochová
Ing. Bára Tvrďochová
Mgr. Hana Vymazalová
Iva Šmelová

Ve Vyškově dne 11. září 2005