http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Závazná přihláška na dramaturgicko-režijní dílnu Luďka Richtera

Kategorie: ostatní
Lukáš Tvrďoch
2005-11-10 12:08:03

Občanské sdružení THALIA Vyškov
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na dramaturgicko-režijní dílnu Luďka Richtera

16.-18. prosince 2005Jméno a příjmení: ............................................

Adresa: ......................................................

.......................................... PSČ: ..............

Datum narození: .............................

Telefon domů: ............................... Tel. do zam.: ..................

Mobil: .......................... Mail: .....................................


Jsem členem THALIE Ano Ne


(Pro členy THALIE je vzdělávání hrazeno z dotace Města Vyškov. Pokud nejste členem THALIE, platíte poplatek 500,-Kč.)

............................... ............................
datum podpis