http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Kam kráčí THALIA?

Kategorie: ostatní
Lukáš Tvrďoch
2005-11-29 16:44:26

Vážení členové THALIE,
předsednictvo sdružení si vás dovoluje oslovit s žádostí o vaše vyjádření k dalšímu směřování THALIE. V poslední době jsme se bavili o novém divadelním prostoru ve Vyškově, který by lépe vyhovoval požadavkům divadelních souborů v našem městě, nejenom v našem sdružení. Pro naše sdružení jsme prozatím stanovili podmínku, že kromě komorního divadelního sálu by v novém místě musely najít místo i ostatní naše aktivity, tzn. že by tam muselo být zázemí sálu, klubovna, sklad.
Jaké se nám v současnosti nabízejí možnosti?
A) Nezávislé neziskové organizace ve Vyškově začaly plánovat tzv. komunitní centrum, kde by měly díky prostorové blízkosti a prohloubené spolupráci možnost rozvinout a zkvalitnit svou činnost a poskytnout tak lepší služby obyvatelům Vyškova i jeho návštěvníkům. Mluvilo se i o tom, že by v komunitním centru mohla být i THALIA, pokud by to dovolily parametry tohoto centra. Nadace Gymnázia Vyškov nám nabízí prohloubení spolupráce a podpořila by nás v této snaze.
Tím pádem bychom vytvářeli jakési kulturní centrum, které bychom měli naplnit programem, aby byla naše existence v komunitním centru opodstatněná. Vytvářeli bychom tak konkurenci Městskému kulturnímu středisku, které je institucí přímo zřízenou k podpoře kultury ve městě.
B) Zároveň jsme mluvili o komorním divadelním prostoru, který by mohl vzniknout na Besedním domě, případně jinde, ale organizačně by spadal pod Městské kulturní středisko. MKS by tedy obstarávalo správce, případně dramaturga sálu, Thalia, společně s Hanou by prostor naplňovaly programem. I zde by bylo nutné, aby Thalia měla k dispozici kromě sálu i zkušebnu nebo klubovnu a sklad. Při předběžných jednáních s MKS nám pan Čepán přislíbil podporu v této věci a i místostarosta Kadlec řekl, že nás bude podporovat a bude do rozpočtu prosazovat už na příští rok položku na architektonický projekt přestavby.
C) Poslední variantou je zůstat i nadále na PDA pod Armádou ČR, která nás zatím nechává ve svém objektu zdarma. Je ovšem otázkou, jak dlouho to ještě bude trvat. Nový divadelní prostor hledáme proto, že PDA je mimo centrum města a přitáhnout tam diváky na pravidelné akce je větší problém než do centra. prostory jsou to velké a neútulné, takže přizpůsobit je našim akcím nám ubírá energii, kterou bychom mohli vynaložit na jiné věci. Proto pořádáme akce na různých místech ve Vyškově (Besední dům, Sokolský dům, Knihovna Karla Dvořáčka, ZUŠ aj.), přičemž převážení věcí a přizpůsobování těchto prostor nám opět ubírá energii a čas.
Vážení členové Thalie,
předsednictvo se v současnosti přiklání k variantě B na Besedním domě, protože se nám zdá nevýhodné budovat něco od samého počátku s nejistým výsledkem v komunitním centru, když navíc nejsme v současnosti schopni nabídnout pravidelnější program, který by naplnil samostatný divadelní prostor. Zároveň se nám nezdá vhodné dělat konkurenci Městskému kulturnímu středisku, které na podobnou činnost dostává nesrovnatelně víc peněz a má na to placené zaměstnance a navíc je v současné době zřejmě ochotno nám vyjít vstříc a úzce s O. S. THALIA spolupracovat. Zůstávat na PDA se nám nezamlouvá z výše uvedených důvodů, a proto taky variantu C považujeme za stagnaci a překážku rozvoji činnosti O. S. THALIA. Chtěli bychom znát i vaše názory. Pobavte se mezi sebou, pouvažujte a napište nám své mínění a důvody, které vás k němu vedly. Pokud byste měli pocit, že nám chcete napsat něco, co by nemuselo být určeno cizím očím nebo uším, napište na adresu předsedy sdružení lukas.tvrdoch@post.cz. S vašimi názory se seznámí celé předsednictvo a vezme je v úvahu. Mějte se hezky a tvořte.