http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

DIVADLO G

se zformovalo především z protagonistů, kteří působili nebo působí i v jiných vyškovských divadlech; mohl by se tak stát otevřeným divadlem i pro další. Chuť poprat se s vlastní dramaturgií, nevyvážené možnosti ve stávajících souborech i vyprázdněné místo v Klubu Pod hodinami a později v F-klubu je přiměly navázat na minulé studentské divadlo G volným zpracováním povídek Ivana Wernische (Mecenáš Hlávka jednoho... - premiéra 1998). Vznikl poutavý jevištní tvar s výraznou hudební složkou inscenace a originálním přístupem k básnickému textu, který nesporně slavil úspěch nejen ve Vyškově (Husa na provázku). Soubor se rozhodl pokračovat pohybovým a pantomimickým představením Jenom Smrt - premiéra 2000. V roce 2001 nazkoušelo Géčko Trnkovu Zahradu, přičemž se tvůrci snažili zachovat poetiku všeobecně známé předlohy.

Představení by mělo být pro diváky pozvánkou na výlet do světa dětské fantazie, zajímavou pro téměř všechny věkové kategorie. Režiséři Lukáš Tvrďoch a Hana Vymazalová se také starají o to, že Divadlo G udržuje svá představení déle než jen jednu sezónu, takže Jenom Smrt a Zahrada jsou stále ne repertoáru.