http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

TRDLA

Trdla jsou na jedné straně ?produktem práce? dramatického kroužku a divadelních letních soustředění, na straně druhé mladším bratrem známějšího Netrdla ? působí taktéž v PDA. Tento slepenec však prokázal životaschopnost, což dokazují ocenění na divadelních přehlídkách v rámci poslední hry (Maryša), herecky se ustálil a osamostatnil. V souboru se umně snoubila vyzrálost vůdců s dobrou technickou vybaveností vedených.

Teorie, zkušenosti a nadšení pak daly vzniknout představením, které byly přínosem nejen z hlediska mladých talentů, ale také z hlediska divadelního umění (Nesmrtelný Kostěj). Režijní koncepce (aréna, chudé divadlo), celková přizpůsobivost prostředí i herecké výrazové prostředky připomínají Netrdlo v čase největších úspěchů. Zdá se, že Trdla se zabydlela na divadelní scéně a s napětím můžeme očekávat, co nového do ní vnesou. Letos jsou to Tři hry Arnošta Goldflama. Režisér Saša Novák.