http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ THALIA

Stanovy jsou k dispozici ke stažení ve formátu DOC:
Původní stanovy z r. 2004
Současné stanovy z r.2006
Porovnání stanov se zvýrazněnými změnami.