http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk


Divadelní přehlídka dětských souborů TRDLINKY je jedinou akcí svého druhu ve Vyškově a jeho okolí. Poskytuje členům dětských souborů a jejich vedoucím jednu z mála možností veřejně předvést výsledek své činnosti, setkat se navzájem a předat si zkušenosti a tím výrazně obohacuje jejich práci a umožňuje další rozvoj dramatické práce s dětmi. Přehlídka navíc obohacuje kulturní scénu ve Vyškově a dotýká se nejenom dětí, učitelů, ale i dalších Vyškovanů jako diváků. Ve Vyškově mají dramatické kroužky O. S. THALIA tradici, která se odráží i v tom, že odborní lektoři z O. S. THALIA spolupracují od r. 2004 na vedení literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Vyškov.


TRDLINKY 2008(Lukáš Tvrďoch)
TRDLINKY 2008 - přihláška(Lukáš Tvrďoch)
Jaké byly Trdlinky 2007 ?(Lukáš Tvrďoch)
Přihláška na Trdlinky 2007(Lukáš Tvrďoch)
TRDLINKY 2007(Lukáš Tvrďoch)
Přihláška na Trdlinky 2006(Lukáš Tvrďoch)
Trdlinky 2006(Lukáš Tvrďoch)
Finanční výsledky festivalu TRDLINKY 2005(Lukáš Tvrďoch)
Stížnost na školní jídelnu při ZŠ Tyršova(Lukáš Tvrďoch)
Jaké byly TRDLINKY 2005(Lukáš Tvrďoch)
Trdlinky 2005 - program(Zbyněk Petr)
Pozvánka na Trdlinky 2005(Zbyněk Petr)
Jak probíhaly TRDLINKY 2004(Zbyněk Petr)