http://osthalia.wz.cz > zobrazení pro tisk

Rýmované večery jsou pravidelné večery poezie a scénického čtení, které jsou většinou provázeny i uvedením do literárně-historického a literárně-teoretického kontextu. Dramaturgie těchto pravidelných pořadů se snaží o pestrost, přitažlivost a aktuálnost. Ve večerech účinkují především členové sdružení THALIA, většinou herci, kteří už mají hlubší zkušenost s vystupováním před veřejností a s mluveným slovem na jevišti. Někteří z nich už dosáhli i významných ocenění v celostátním měřítku. Večery jsou připravovány s odbornou erudicí. Chtěli bychom zvát i profesionální hosty, na které máme kontakty a o nichž si myslíme, že by jejich vystoupení bylo pro vyškovskou veřejnost zajímavé a přínosné. Už u nás vystoupili např. "fyzický básník" Petr Váša, režisérka ČRo3 Vltava Hana Kofránková s Josefem Somrem a s Alfredem Strejčkem a další. Rýmované večery mají pravidelnou návštěvnost kolem 30 - 40 diváků.


Ohlédnutí za druhou rýmovanou sezónou(Lukáš Tvrďoch)
L. Tvrďoch: Chceme zachovat pestrost Rýmovaných večerů(Zbyněk Petr)
Rýmované večery v roce 2004(Zbyněk Petr)